สำนักปลัดเทศบาล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 24 ,โดย

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย โดยนายพีรพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอ นายประเวช ราชชมภู นายก ทต.สิริเวียงชัยให้การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และ NBT เข้าทำข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการกับ ประชาชนที่นำ สุนัข แมว เข้ารับบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานธุรการ