สำนักปลัดเทศบาล

กิจกรรม วันเทศบาล 24 เมษายน 2561


ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 78 ,โดย

วันเทศบาล 24 เมษายน 2561 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรม และนิทรรศการเนื่องในวันเทศบาล โดยมีพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กิจกรรม 5 ส และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น 

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน