สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย


ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 13 ,โดย

11 พ.ค.2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แจกกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีวาตภัย เหตุเกิดเมื่อเย็นของวันที่ 10 พ.ค.2561 เวลาประมาณ 17.30 ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หมู่บ้าน 104 ครัวเรือน ได้แก่ ม.2 บ้านร่องบัวลอย/ ม.6 บ้านปง /ม.12บ้านใหม่โพธิ์งาม /ม.16 บ้านหนองหลวง

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานธุรการ