สำนักปลัดเทศบาล

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


ประกาศเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 151 ,โดย

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศในตรีตำบลสิริเวียงชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงชัย และตำบลดอนศิลา ประชาชนจิตอาสา และ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้านปง ตำบลเเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 66 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน