สำนักปลัดเทศบาล

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


ประกาศเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 54 ,โดย

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศในตรีตำบลสิริเวียงชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงชัย และตำบลดอนศิลา ประชาชนจิตอาสา และ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้านปง ตำบลเเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 78 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 118 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงขัย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 50 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่