สำนักปลัดเทศบาล

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 80 ,โดย

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้สนใจ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ สอนการทำ cpr(การปั๊มหัวใจ) และทีมวิทยากรจาก ฝ่ายป้องกันฯ อบจ.เชียงราย ได้ซ้อมแผนเหตุเกิดแผ่นดินไหว และเกิดเพลิงไหม้

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน