สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ


ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 27 ,โดย

การเตรียมความพร้อมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 61 – 3 กรกฏาคม 61 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จะได้ดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
1.แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ทั้งภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งพักยุง ก่อนถึงกำหนดวันพ่นหมอกควัน เพื่อประสิทธภาพสูงสุด
2.ขอความร่วมมือทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน เตรียมคนพ่นหมอกควัน และเตรียมแกลลอนน้ำมันเปล่า เพื่อนำมารับน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำยาแล้ว และน้ำมันเบนซิน ที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้
กรณีมีข้อซักถาม ติดต่อได้ที่ 0846125809 นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานธุรการ