สำนักปลัดเทศบาล

26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก


ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 9 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  นำโดย นายกประเวช  ราชชมภู  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ร่วมกับ คณะครู  นักเรียน  และสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย  ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ในวันที่  26  มิถุนายน 2561

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

news

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

news

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย admin