สำนักปลัดเทศบาล

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่


ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 8 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ หมู่ที่ 6 หมู่ทีี 16 และบ่ายๆ หมู่ที่ 12

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ