ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)


ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 493 ,โดย

อื่น ๆ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ความยาว ๑๕๒ ซม. ความสูง ๗๐ ซม. จำนวน ๒๐ ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อเตาอบไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ สีแดง) จำนวน ๑๔ ถัง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานเสื้อต่อเนื่องกับกางเกงแบบสวมเร็ว) จำนวน ๖ ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๗๔ ชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๙๗ ชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ