สำนักปลัดเทศบาล

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 89 ,โดย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลสิริเวียงชัย โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ อปพร ประชาชนทั่วไป พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรม โดยมี พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทีมได้เป็นวิทยา่กรให้ความรู้และทักษะในการป้องกันสาธารณะภัยต่างๆ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A