ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 รายการ


ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 239 ,โดย

อื่น ๆ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ความยาว ๑๕๒ ซม. ความสูง ๗๐ ซม. จำนวน ๒๐ ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อเตาอบไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ สีแดง) จำนวน ๑๔ ถัง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานเสื้อต่อเนื่องกับกางเกงแบบสวมเร็ว) จำนวน ๖ ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๗๔ ชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๙๗ ชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ