สำนักปลัดเทศบาล

โครงการคัดแยกขยะลดมลภาวะปัญหาขยะชุมชน


ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 60 ,โดย

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยได้ดำเนินการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะลดมลภาวะปัญหาขยะชุมชน โดยมอบป้ายประชาสัมพันธ์ “จุดทิ้งขยะอันตราย” ให้ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ