สำนักปลัดเทศบาล

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 17 ,โดย

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ