สำนักปลัดเทศบาล

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ


ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 55 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอำเภอเวียงชัย  สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย เพื่อบริการอำนวยความสะดวก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม  2562

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานธุรการ