รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง

download

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลิริเวียงชัย (แบบ 2) และแผนจัดหาพัสดุ(แบบ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - มกราคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ