แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.2) เพิ่มเติมครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ผด.5) เพิ่มเติมครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ