ศูนย์รับเรื่อง ร้องทุกข์การทุจริต

download

คู่มือการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ : งานนิติการ สำนักปลัด

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 )

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน จำนวนร้อยละและรายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน-จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ