สถิติการให้บริการ

download

ข่้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ข่้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ