สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปเทศบาลตำบลศีริเวียงชัย

ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว  ตำบลเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  ห่างจากอำเภอเวียงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ  7  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  7  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  37.7 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  23,562.5  ไร่  มีลักษณะสภาพพื้นที่  ราบลุ่มแม่น้ำมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          มีเขตติดต่อกับตำบลรอบเวียง   อำเภอเมืองเชียงราย    ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอเวียงชัย

ทิศใต้              มีเขตติดต่อกับตำบลท่าสายและตำบลห้วยสัก   อำเภอเมืองเชียงราย   และ

ตำบลดอนศิลา   อำเภอเวียงชัย

ทิศตะวันออก  มีเขตติดต่อกับตำบลดอนศิลาและตำบลเมืองชุม   อำเภอเวียงชัย

ทิศตะวันตก     มีเขตติดต่อกับตำบลรอบเวียง และตำบลท่าสาย  อำเภอเมืองเชียงราย

สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร  โดยมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน  คือ  แม่น้ำลาว  และมีหนองน้ำขนาดใหญ่  1  แห่ง คือ  หนองหลวงเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ของ 3 ตำบล 2 อำเภอ คือ ตำบลเวียงชัย จำนวน 1,000 ไร่ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชีย จำนวนกว่า 1,000 ไร่ และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรายกว่า 6,000 ไร่ หนองหลวงเชียงรายจะมีลักษณะ เป็นรูปทรงคล้ายๆ รูปวงรี และมีหนองน้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่ง  ซึงถือเป็นแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นแหล่งน้ำดิน  การเกษตรและเลี้ยงปลา  ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเทียวในตำบลเวียงชัย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น