งานตรวจสอบภายใน

download

ประเมินผลควบคุมภายใน ปี 66

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566

download

นโยบายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2566

download

กฎบัตร ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2566

download

แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2566

download

แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2565

download

กฎบัตร ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2565

download

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564

download

แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2565

download

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2565

download

กฎบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2565

download

รายงานประเมินการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564

download

แผนตรวจสอบปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2564

download

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2564

download

นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564

download

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564

download

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค-4-5

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563

download

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563

download

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563

download

นโยบายความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2562

download

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2562

download

นโยบายบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2561

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561

download

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น