งานบริหารงานทั่วไป

download

รายงานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2566

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566

download

มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง มาตรการประหยัดน้ำของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2566

download

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2566

download

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2562

ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2562

download

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น