สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพของประชาชน

อาชีพหลัก                             รับจ้างทั่วไป

อาชีพรอง                              ทำนา,ค้าขาย,รับราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ

อาชีพเสริม/กลุ่มอาชีพ          ทำสวน,ข้าวโพด,เลี้ยงสัตว์,โค,กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่,ค้าขาย,ร้านค้าขายของชำ,ปั้มน้ำมัน,โรงสีข้าว,ร้านขายอาหาร,งานบริการ,ร้านตัดผม,เสริมสวย,ตัดเย็บผ้า,รับจ้างทั่วไป(ตามฤดูกาล) ทำปราสาท เรือนตาน

ประชาชนร้อยละเจ็ดสิบ  ของตำบลเวียงชัย  ประกอบอาชีพเพาะปลูก  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  เฉลี่ยรายได้ต่อหัว/ต่อปี  ประมาณ  110,000.- บาท

การบริการ

                   - มีร้านทำผม เสริมสวยในพื้นที่    จำนวน  8  แห่ง

                   - มีโรงแรมในพื้นที่                   จำนวน  2  แห่ง

                   - มีรีสอร์ทในพื้นที่                   จำนวน  1  แห่ง

                   - มีตลาดสดเอกชน                  จำนวน  2  แห่ง

                   - มีโรงสีข้าวในพื้นที่                 จำนวน  5  แห่ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น