งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

download

แผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบ 2566

ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2566

download

แผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2565

download

โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ปี 2562

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2562

download

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีวาตภัย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2562

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2562

download

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาให้ความช่วยเหลื กรณีวาตภัย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2562

download

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาให้ความช่วยเหลื กรณีวาตภัย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2561

download

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาให้ความช่วยเหลื กรณีวาตภัย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น