ติดต่อสอบถาม
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เลขที่ 257 หมู่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย

ห่างจากอำเภอเวียงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 26,250 ไร่ มีลักษณะสภาพพื้นที่ ราบลุ่มแม่น้ำฟอร์มข้อมูลติดต่อ