ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เลขที่ 257 หมู่ 7 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053-663094

โทรสาร : 053-768018

E-mail : siriwiangchai@gmail.com