ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 32 ครั้ง , โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยทำแนวป้องกันไฟ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย ซึ่งมีนายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหลวง บ้านปง และพนักงานเทศบาลฯ และได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจากบริษัท นิ่มซีเส็งลิสซิ่ง จำกัด สาขาเวียงชัย