ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับอำเภอเวียงชัย ฯลฯ ร่วมกัน คัดกรอง X-Ray เพื่อสแกนหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในพื้นที่


ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2563 เปิดอ่าน 311 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับอำเภอเวียงชัย /สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย/โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ /รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน /อสม.ทุกหมู่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันคัดกรอง X-Ray ทุกหลังคาเรือน เพื่อสแกนหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ