ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งหนองหลวง ร่วมกับสำนักงานทรัพยกรน้ำ ภาค 1 จังหวัดลำปาง, อำเภอเวียงชัย, เทศบาลตำบลดอนศิลา, เทศบาลตำบลเมืองชุม, เ


ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 192 ครั้ง , โดย งานธุรการ

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ