ภาพกิจกรรม - ผลงาน

นายกตำบลสิริเวียงชัยพร้อมคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่ม ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบล


ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 184 ครั้ง , โดย งานธุรการ

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ