ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศเมื่อ 03 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน 897 ครั้ง , โดย งานบริหารงานทั่วไป

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลสิรเวียงชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณที่สาธารณะหนองหลวง (นสล.หมู่ที่ 16) บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงชัย โดยมีนายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย /หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงชัย/ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. /สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย / ประชาชนทั่่วไป /ภาคเอกชน และพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ และขอขอบคุณสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาอุทธยานแห่งชาติดอยหลวงที่ให้การสนุบสนุนกล้าไม้ ที่ให้การสนับสนุนพันธ์กล้าไม้่ จำนวน 3,000 ต้น ในการปลูกป่าครั้งนี้ และขอขอบคุณบริษัท นิ่มซีเส็งลิสซิ่ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 300 ขวดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ