ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย มอบทรายทีมีฟอส(ทรายอะเบท) ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดขอบเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 207 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมรองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลฯ มอบทรายทีมีฟอส(ทรายอะเบท) ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดขอบเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563