ภาพกิจกรรม - ผลงาน

กิจกรรมพัฒนาเทศบาล โดยการทาสีรั้ว และเทลาน คสล. บริเวณอาคารสถานที่


ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 115 ครั้ง , โดย งานธุรการ

นที่ 2 มิย.2564 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาเทศบาล โดยการทาสีรั้ว และเทลาน คสล. บริเวณอาคารสถานที่