ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมทำสบู่เหลวล้างมือ และน้ำยาล้างจาน” วันที่ 22 กรกฎาคม 2564


ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์  จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายศรีณรงค์  สุริยะโชติ รองปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมทำสบู่เหลวล้างมือ และน้ำยาล้างจาน” โดยมีนางศรีประไพ  อิ่นคำฟู เป็นวิทยากรการทำสบู่เหลวล้างมือ และน้ำยาล้างจาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 30 คน และโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A