ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงชัยและหน่วยงานราชการอื่นๆ มอบผ้าห่มแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ