ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน ประจำปี 2562


ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน 558 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้สำหรับหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาระบบคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 14 หมู่บ้าน 1 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ