ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 2562


ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 221 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้านให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้กับสุนัขและแมว ของประชาชนในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 14 หมู่บ้าน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ