ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลพื้นที่ต้นแบบ พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งปฎิกูลพื้นที่จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย)


ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 110 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งมีพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งปฎิกูลพื้นที่จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย) โดยท่านนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอเวียงชัย สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย หน่วยหน้าส่วนราขการ นายกเทศมนตรีในเขตอำเภอเวียงชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ผู้ใหญ่บ้านในเขต ทต.สิริเวียงชัย อสม.ตำบลเวียงชัย และรับฟังการบรรยายด้านการจัดการสิ่งปฎิกูล จาก ดร.อินทนันท์ จันปวนหาร นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ คุณเดชา เขื่อนรอบ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.ตำบลป่าแงะ

 

ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ