ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสนาม (ม้าหิน)


ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 35 ,โดย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสนาม (ม้าหิน)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อื่น ๆ

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเตาเผาขยะมูลฝอย จำนวน 1 เตา ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 66- 31 มี.ค. 66

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ทต.สิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลยึดด้วยโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการเทศบาลกินปลาหนองหลวง ปี 2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น