สำนักปลัดเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2562


ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 44 ,โดย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น นายอนุชัย ศรีสม ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 51 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 93 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 194 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่