สำนักปลัดเทศบาล

คำแถลงนโยบาย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 125 ,โดย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง โดย งานธุรการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย admin

โครงการคัดแยกขยะลดมลภาวะปัญหาขยะชุมชน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย admin

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย admin

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน กรุณาคลิ๊ก https://opdc.csn.cx/

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 126 ครั้ง โดย admin

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 88 ครั้ง โดย admin