web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 96 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย เรื่อง จัดจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรือง ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบ โครงการ จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย admin

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 40 ครั้ง โดย งานพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 53 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาสการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลสิริเวียงช้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

ชีพจรลงSouth เที่ยวใต้...ครั้งหนึ่งต้องไป หวังกระตุ้นรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เติบโตทะลุเป้า

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:18:13 นาที

news

ประมวลภาพงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562 เฉลิมฉลองครบรอบ 2001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 23:45:12 นาที

news

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก และทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) เมื่อคืนที่ผ่านมา

วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 14:38:53 นาที

news

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายสร้างปรากฏการณ์ความสนุกท่ามกลางสายน้ำเย็นฉ่ำ สนุกสุดมันส์กับศิลปินเพียบจัดเต็ม DJ ทุกวัน

วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 13:58:27 นาที

news

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 14:29:04 นาที

news

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก จัดอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก

วันที่ 17 มีนาคม 2019 เวลา 22:03:09 นาที

news

เชิญชวนสายเฮลตี้ ร่วมวิ่งในงาน Free Run Sunday @Chiang Khong #8 วิ่งศรีดอนชัย วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 วิ่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 15 มีนาคม 2019 เวลา 09:40:37 นาที

news

งานพิธีแห่ไม้ค้ำสรี (ไม้ค้ำโพธิ์) เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 12 เมษายน 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 14:11:21 นาที

news

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๘๑ วันที่ 12-13 เมษายน 2562 นี้

วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 14:08:38 นาที

news

เชิญชวนร่วมสืบสานงานประจำปี งานประเพณีพระนอน 6 เป็ง วันที่ 20 มีนาคม 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 22:21:43 นาที

news

เชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวหนองหลวง บ้านปง หมู่ที่ 6 กิจกรรม 6 อิ่ม @แพชุมชนท่องเที่ยวบ้านปง

วันที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 08:54:08 นาที

news

ขอเชิญร่วมตักบาตรเป็งปุ๊ด เวลา 23.39 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 นี้ เริ่มหน้าวัดมิ่งเมือง- สี่แยกสะพานดำ-วงเวียนหอนาฬิกาเชียงราย-แยกประตูสลี

วันที่ 01 มีนาคม 2019 เวลา 09:07:33 นาที

news

ขอเชิญชวนชม ช้อป ชิม ชิลล์ งานมหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สตรีเชียงราย

วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 15:18:26 นาที

news

ขอเชิญชวนช้อป ชิม ชิล แชร์ ในงานมหกรรมของดีตำบลนางแล (วันวาน หวานฉ่ำ ที่นางแล) 28 ก.พ. - 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-24.00 น. ณ ข่วงนางแล บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล อำเภอเมือง

วันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 10:11:57 นาที

news

CentralPlaza Chiangrai Motor Show 2019

วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 22:52:04 นาที

news

ศุภาลัย ส่งมอบ โครงการ น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข ปี 2

วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 11:12:48 นาที

news

งวดนี้ไม่ถูก ดูหนังปลอบใจ กินแบ่งรัฐบาล รอบวันที่ 16 มี.ค. 2562 ที่ไม่ถูกรางวัล สามารถนำมาแลก ดูหนัง แสงกระสือ ราคาพิเศษ 80 บาท ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

วันที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 09:59:33 นาที

news

ชวนกันมาไถ ขอเชิญชวนน้องๆ สาวกจักรยานเด็ก จักรยานทรงตัว Balance Bike มาออกกำลังกายกัน วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค..62เวลา 16.30-20.30 น. ลานกาสะลอง เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

วันที่ 11 มีนาคม 2019 เวลา 14:58:03 นาที

news

ศุภาลัย CSR-IN-PROCESS สร้างสรรค์โครงการ น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข ต่อเนื่อง ปี 2 ที่ จ.เชียงราย

วันที่ 02 มีนาคม 2019 เวลา 09:34:59 นาที

news

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ แม่กรณ์-เชียงราย ที่สุดแห่งคุณค่า...กับความสมบูรณ์แบบที่สง่างาม

วันที่ 01 มีนาคม 2019 เวลา 14:41:44 นาที

news

ขอเชิญร่วมงาน Local and Green Market ตลาดนัดสุขภาพดี ตามวิถีคนเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 7-8 มีนาคม ณ รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

วันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 11:39:22 นาที

news

FORBES สาขาเชียงราย รับสมัครพนักงานขาย 5 อัตรา ๆ เริ่มงานวันที่ 1 เมษายน 2562 นี้

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:31:32 นาที

news

อริสรานวด นวดแผนไทย เชียงราย รับสมัครพนักงานนวด หลายอัตรา

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:31:21 นาที

news

เฝอ เวียดนาม รับสมัคร พนักงานเสริพ เงินเดือน 9 000

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:31:08 นาที

news

บจก.บี.เค.เม็ททอล ชีท (เชียงราย) รับสมัครพนักงานขับรถ

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:30:50 นาที

news

บริษัท เคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับพนักงานธุรการและบัญชี

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:30:19 นาที

news

ร้านยา Pharma corner รับสมัครผู้ช่วยเภสัช

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:29:28 นาที

news

โชว์รูมรถยนต์ฮุนได เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:28:43 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 22/03/2019 เวลา 13:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 32.9 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 33 %
ความกดอากาศ : 1008.12 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออก ความเร็ว 9.3 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 5.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฟ้าหลัว
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:21 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:33 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 13 ครั้ง

38.24%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 14 ครั้ง

41.18%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

11.76%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

8.82%