web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 72 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 44 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย เรื่อง จัดจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรือง ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบ โครงการ จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย admin

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง โดย งานพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาสการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลสิริเวียงช้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

งานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2562

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 17:23:21 นาที

news

19 กุมภา 62 ปิดเที่ยวถ้ำหลวง ให้หน่วยชีลเข้าขนอุปกรณ์

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 11:18:34 นาที

news

เชียงรายคุมเข้มลดมลภาวะหมอกควัน หลายอำเภอต่างตื่นตัวจัดกิจกรรมรณรงค์และทำแนวกั้นไฟป่า ส่วนสาธารณสุขจังหวัดเตือน !! 4 กลุ่มเสี่ยง แนะเลี่ยงออกนอกบ้าน

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 10:19:50 นาที

news

อยากสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ต้องไปที่ไหน?

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 09:43:07 นาที

news

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ (11 ก.พ.62)

วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 10:22:01 นาที

news

กรมอุตุฯ คาดไทยเข้าสู่ฤดูร้อนช้ากว่าปี 61 เหนือ-อีสานอาจร้อน 40-43 องศา

วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 13:55:09 นาที

news

จังหวัดเชียงราย ประกาศปิดกั้น ถ้ำหลวง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าหรือดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่

วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 08:56:36 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2562

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 17:23:21 นาที

news

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 14:38:05 นาที

news

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 10:17:21 นาที

news

ขอเชิญร่วมงาน วิ่ง ปั่น มหามงคล หกเป็งล่องฟ้าสมโภชน์ครบรอบ 2001 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 10:05:58 นาที

news

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมงาน เทศกาลดอกเสี้ยวบานภูชี้ฟ้า 2019 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 14:12:57 นาที

news

ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชาเลิศรสตำบลเทอดไทย ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ

วันที่ 09 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 09:20:50 นาที

news

เชียงรายเตรียมจัดใหญ่เฉลิมฉลองครบรอบ 2,001 ปี พระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562 (2001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง)

วันที่ 08 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 09:18:37 นาที

news

ขอเชิญชวนร่วมสนุกรับของที่ระลึก กับกิจกรรม เที่ยวเท่เสน่ห์วิถีแห่งผ้า (เชียงราย - พะเยา)

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 16:15:47 นาที

news

ห้ามพลาด ตลาดนัดบินคุ้มคุณภาพครบ ที่มีทั้งโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษจากแอร์เอเชีย และร้านอาหารมากมาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 22-24 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 09:27:54 นาที

news

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ ต่อยอดตลาดสินค้าชาไทย โดยใช้ FTA ณ ไร่เชิญตะวัน วันที่ 21 ก.พ. 2562

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 08:50:56 นาที

news

Major Valentine

วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 09:30:48 นาที

news

Majorcineplex จัดเอาใจคอหนัง สามารถนำสลากกินแบ่งรัฐบาลแลกรับส่วนลดในการดูหนัง ในวันที่1 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 09:20:40 นาที

news

ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการ นางนอน 26 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2562 (ห้่องแสดงนิทรรศการ ชั้น2)

วันที่ 25 มกราคม 2019 เวลา 09:13:15 นาที

news

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญชวนชาวเชียงรายพบกับ GHB Home Loan Fair @เชียงราย เวลา 10.00 - 20.00 น. วันที่ 25 - 27 ม.ค. 2562 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย

วันที่ 22 มกราคม 2019 เวลา 13:29:43 นาที

news

ร้านสหพลการกระจกเชียงราย รับสมัครช่างกระจกอลูมิเนียม

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 16:45:30 นาที

news

โรงแรมมานอนนี่ ข้างสิงห์ปาร์ค รับสมัครรีเซฟชั่นกลางคืน

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 16:40:38 นาที

news

รร.คณิตล้านนา รับสมัครงาน พาร์ทไทม์

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 15:10:50 นาที

news

โรงแรมวิลาชา เชียงรายรับสมัครพนักงงานต้อนรับชาย

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 15:10:33 นาที

news

โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี รับสมัครงานหลายอัตรา

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 15:09:48 นาที

news

ร้านหนังสือซีเอ็ดสาขาโลตัสแม่จัน รับสมัครพนักงาน1ตำแหน่ง

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 15:09:25 นาที

news

บจก.มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์) รับสมัคร ช่างซ่อมรถยนต์ ธุรการการตลาด ธุรการศูนย์บริการ และลูกค้าสัมพันธ์

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2019 เวลา 15:09:14 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 19/02/2019 เวลา 16:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 31.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 33 %
ความกดอากาศ : 1008.63 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออก ความเร็ว 9.3 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ท้องฟ้าโปร่ง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:46 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:22 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 13 ครั้ง

38.24%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 14 ครั้ง

41.18%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

11.76%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

8.82%