web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 60 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 105 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณลำเหมืองใส้ไก่ ม.4 บ้านด้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย admin

ประการการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านปง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย admin

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 63 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาสการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลสิริเวียงช้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

ประกาศจากพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เรื่องเส้นทางการเดินรถไปยังบ้านดำ

วันที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 16:25:11 นาที

news

จังหวัดเชียงราย จะจัดพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ วันที่ 21 เมษายนนี้

วันที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 16:13:30 นาที

news

เทศบาลนครเชียงรายจะจัดแถลงข่าว ประกาศความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17

วันที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 15:36:51 นาที

news

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ ฮอมบุญ บริจาคโลหิต วันที่ 22 เมษายนนี้

วันที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 16:19:00 นาที

news

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 16:16:26 นาที

news

จังหวัดเชียงราย ยังใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟไหม้ป่าและใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำดับไฟป่าที่มีเชื้อไฟปะทุเกิดขึ้นมาอีกทั้ง 2 จุดที่ดอยจระเข้อำเภอแม่จันสามารถควบคุมไว้ได้

วันที่ 16 เมษายน 2019 เวลา 16:55:21 นาที

news

จังหวัดเชียงรายประชุมผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นให้ดูแลควบคุมไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า

วันที่ 16 เมษายน 2019 เวลา 16:51:40 นาที

news

ขอเขิญแอ่วงาน ฟื้นฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมืองล้านนาเจียงแสน 12-16 เมษายนนี้

วันที่ 12 เมษายน 2019 เวลา 15:42:15 นาที

news

รวมสถานที่จัดงานสงกรานต์ 2562 จุดเล่นน้ำ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ 10 เมษายน 2019 เวลา 16:34:02 นาที

news

จวนมาแอ่ว มหาสงกรานต์อาเซียนสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว (เชียงของ-เมืองห้วยทราย)

วันที่ 09 เมษายน 2019 เวลา 15:59:13 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี มหาสงกรานต์ 4 แผ่นดิน อำเภอเชียงแสน 9-18 เมษายน 2562 นี้

วันที่ 08 เมษายน 2019 เวลา 12:24:06 นาที

news

สงกรานต์

วันที่ 07 เมษายน 2019 เวลา 08:33:20 นาที

news

เชิญเที่ยวงาน

วันที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 16:16:16 นาที

news

งานลานธรรม ลานศิลปฺ์ ถิ่นพญามังราย เจียงฮายม่วนแต้

วันที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 10:33:41 นาที

news

SMARTHEART INTERNATIONAL DOG SHOW 2019

วันที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 17:33:14 นาที

news

งาน Sienwinning Tournament Season 3 การค้นหาตัวแทนเกมเมอร์สายลูกหนังที่จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย

วันที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 17:51:17 นาที

news

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในจ.เชียงราย เข้าร่วมการประกวดเต้น MG LANNA BOYandGIRL / The Kid Show 2019

วันที่ 23 มีนาคม 2019 เวลา 12:10:08 นาที

news

CentralPlaza Chiangrai Motor Show 2019

วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 22:52:04 นาที

news

ศุภาลัย ส่งมอบ โครงการ น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข ปี 2

วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 11:12:48 นาที

news

งวดนี้ไม่ถูก ดูหนังปลอบใจ กินแบ่งรัฐบาล รอบวันที่ 16 มี.ค. 2562 ที่ไม่ถูกรางวัล สามารถนำมาแลก ดูหนัง แสงกระสือ ราคาพิเศษ 80 บาท ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

วันที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 09:59:33 นาที

news

ชวนกันมาไถ ขอเชิญชวนน้องๆ สาวกจักรยานเด็ก จักรยานทรงตัว Balance Bike มาออกกำลังกายกัน วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค..62เวลา 16.30-20.30 น. ลานกาสะลอง เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

วันที่ 11 มีนาคม 2019 เวลา 14:58:03 นาที

news

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:08:28 นาที

news

โรงแรมบีทูไนท์บาซาร์ เชียงราย(สันคอกช้าง) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:08:09 นาที

news

โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:07:35 นาที

news

หจก.สิทธินนท์ คอนซูเมอร์ กรุ๊ป รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:07:25 นาที

news

บริษัท เรือนทองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด บ้านสันต้นเปา อ.เมืองเชียงราย รับสมัครงาฝ่ายขาย บัญชี และแม่บ้าน หลายอัตรา

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:07:07 นาที

news

บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:06:49 นาที

news

Eco cafe

วันที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 11:06:27 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 23/04/2019 เวลา 13:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 35.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 43 %
ความกดอากาศ : 1007.80 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:55 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:42 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 13 ครั้ง

38.24%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 14 ครั้ง

41.18%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

11.76%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

8.82%