web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานธุรการ

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง โดย งานธุรการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราตคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย 3/2 หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณลำเหมืองใส้ไก่ ม.4 บ้านด้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย admin

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 69 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาสการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลสิริเวียงช้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

รวบสองโจ๋ ลักลอบขนยาไอซ์ 50 กิโล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:57:37 นาที

news

บุกจับบ่อนพนัน กลางเมืองเชียงราย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:53:47 นาที

news

หนุ่มใหญ่ซิ่งวอลโวแหกด่านพรมแดนขณะมึนเมาชนจยย.พัง 1 คัน บาดเจ็บ 1 ราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:58:33 นาที

news

ภาพบรรยากาศงานเทศกาลผลไม้ Chiangrai Fruit Festival 2019

วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:57:52 นาที

news

เชียงราย เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:14:38 นาที

news

เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019

วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:13:41 นาที

news

มส.ตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระสิงห์-วัดมหาธาตุ-วัดหนองโว้ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:47:47 นาที

news

เทศกาลงานวันมะม่วง ของดีประจำถิ่น อำเภอพญาเม็งราย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:19:53 นาที

news

วัดร่องขุ่นไลท์เฟส WAT RONG KHUN LIGHT FEST (22 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:27:59 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:19:25 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival) ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:39:27 นาที

news

กำหนดการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:57:47 นาที

news

ขอเขิญแอ่วงาน ฟื้นฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมืองล้านนาเจียงแสน 12-16 เมษายนนี้

วันที่ 12 เมษายน 2019 เวลา 15:42:15 นาที

news

รวมสถานที่จัดงานสงกรานต์ 2562 จุดเล่นน้ำ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ 10 เมษายน 2019 เวลา 16:34:02 นาที

news

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 62 จ.เชียงราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:47:23 นาที

news

ธอส.เชียงราย ส่งต่อสินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน ผ่อนสบายสูงสุด 40 ปี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:49:20 นาที

news

ธอส.จัดโปรเด็ดสินเชื่อและเงินฝากในงาน GHB Home Loan Fair @ เชียงใหม่ วันที่24-26 พ.ค. 2562 นี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:38:00 นาที

news

เชิญร่วมกันส่องแสง ในงาน CHIANG RAI NIGHT RUN ครั้งที่ 1 Lighting In The City 8 มิถุนายน 2562 นี้!

วันที่ 14 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:05:27 นาที

news

ลุ้นรับที่พักฟรี!! กับกิจกรรม

วันที่ 06 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:31:46 นาที

news

SMARTHEART INTERNATIONAL DOG SHOW 2019

วันที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 17:33:14 นาที

news

งาน Sienwinning Tournament Season 3 การค้นหาตัวแทนเกมเมอร์สายลูกหนังที่จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย

วันที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 17:51:17 นาที

news

ร้านมโนรมย์ รับสมัครพนักงาน เซอร์วิส บาริสต้า (Full Time)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:11:16 นาที

news

โรงแรม Meesuk Residence รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:08:11 นาที

news

ร้านPro wash ข้างเซ็นทรัลเชียงราย รับสมัครพนักงานล้างรถชาย1ตำแหน่ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:09:14 นาที

news

สิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครพนักงานควบคุมเครื่องจักร หลายอัตรา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:11:04 นาที

news

ร้านศิลป์กิ๋นลำ หลังวัดร่องขุ่น รับสมัคร บาริสต้า 1 อัตรา พร้อมเริ่มงานทันที

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:10:40 นาที

news

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสร้อย การบัญชี รับสมัครพนักงานบัญชี 1 อัตรา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:11:28 นาที

news

ห้องภาพมนต์รัก รับสมัครพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 22:10:27 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 27/05/2019 เวลา 13:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 36.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 44 %
ความกดอากาศ : 1002.19 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศใต้ ความเร็ว 7.4 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 15.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีเมฆบางส่วน
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:40 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:55 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 15 ครั้ง

39.47%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 16 ครั้ง

42.11%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

10.53%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

7.89%